Asociatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

ACTIVITATI STRATEGICE:

 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară;
 • realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 • acordarea de consultanţă şi consiliere, în conformitate cu scopul Asociatiei;
 • dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
 • evaluarea competenţelor dobândite în contexte informale şi/sau nonformale pentru persoanele care activează în domeniul managementului de risc şi conexe, în scopul certificării cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor;
 • facilitatea accesului tinerilor şi a adulţilor în companii naţionale şi internaţionale prin programe tip „internship” şi dezvoltarea programelor de formare pentru specialişti în domeniul managementului de risc;
 • furnizarea serviciilor de informare şi consiliere în carieră precum şi alte tipuri de servicii de sprijin conform scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 • dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
 • alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

Cum pot devein membru ANPMR?

Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din Ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia.

Membrii pot fi:

 • Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.
 • Membri titulari – sunt persoanele fizice care aderă la statutul Asociaţiei şi exercită o activitate de natură să promoveze interesele Asociaţiei şi să sprijine în mod permanent activităţile acesteia. Membrii titulari trebuie să deţină studii superioare, o experienţă de minimum 4 ani în domeniul managementului în orice domeniu şi să dovedească absolvirea unui curs postuniversitar în managementul riscului cu o durată de cel puţin 24 ore. Membrii titulari sunt admişi, în urma completării unei cereri de adeziune şi a portofoliului de activităţi în asociaţie, de către Consiliul Director al Asociaţiei.
 • Membri asociaţi - sunt persoanele fizice care aderă la statutul Asociaţiei şi exercită o activitate de natură să promoveze interesele Asociaţiei. Membrii asociaţi trebuie să deţină o experienţă de minimum 3 ani de muncă în orice domeniu şi să dovedească absolvirea unui curs de specializare sau perfecţionare în management în orice domeniu cu o durată de cel puţin 24 ore. Membrii asociaţi sunt admişi, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Consiliul Director al Asociaţiei.
 • Membri simpatizanti – sunt persoanele fizice sau juridice, din România sau străinătate, care nu îndeplinesc condiţiile de a deveni membrii titulari sau asociaţi dar care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei Asociaţiei şi care acceptă drepturile şi obligaţiile din prezentul stătut. Membrii simpatizanţi sunt admişi, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Consiliul Director.
 • Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Consiliului Director şi cu acordul Adunarii Generale, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.
 • Membri afiliati – sunt persoanele juridice din România sau străinătate: companie, asociaţie, instituţie de învăţământ sau agenţie guvernamentală care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei Asociaţiei şi care acceptă drepturile şi obligaţiile din prezentul stătut. Membrii afiliaţi sunt admişi, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Consiliul Director.

Care este taxa de membru?
Taxa anuala este de 250 lei.

Cum pot devein membru?
Foarte simplu. Consiliul Director decide asupra admiterii de noi membri, ca urmare a analizei documentatiei primite de la solicitanti.

Formularul pentru admitere membri se poate downloada de mai jos:

 • Formular pt admitere membri 2015

Formularul impreuna cu un CV al persoanei se trimit pe emailul Asociatiei. Pentru nelamuriri, puteti contacta la numarul de telefon 0766.441.384.

In actualul mediu de afaceri competitiv, RM reprezinta “gestionarea amenintarilor si oportunitatilor din cadrul afacerii, in limite acceptabile de toleranta”. Risk Managerii contribuie cu expertiza lor profesionala la acest proces, inclusiv la guvernanta corporatista.Din ce in ce mai mult, companiile din diverse industrii, angajeaza Risk Manageri in vederea identificarii, evaluarii si gestionarii riscurilor asociate proceselor de afaceri.

Page 1 of 2