Asociatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

 

Formarea continua reprezinta un deziderat des intalnit in randul profesionistilor.

Chiar daca o persoana detine competentele de baza in domeniul managementului riscurilor, asta nu inseamna ca nu isi poate extinde aria de interes sau ca nu mai este necesara completarea acestor competente cu informatii noi, ce provin din realitatea pietei.

MANAGEMENTUL RISCURILOR – curs nivel basic
In ultimul timp se intelege tot mai bine importanta preocuparii cu privire la identificare, evaluarea si gestionarea riscurilor unei organizatii (fie ea publica sau privata). Astfel, conducerea organizatiilor trebuie sa se adapteze la schimbarile survenite in mediul in care opereaza in vederea maximizarii veniturilor in raport cu reducerea sistematica a costurilor.
Cursul "Manager de risc" se adreseaza in special persoanelor cu un nivel basic al cunostintelor in acest domeniu – cei care doresc sa faca primul pas in cunoasterea si aprofundarea Managementului riscului.
Cursul are o durata de 48 de ore si atinge urmatoarele subiecte: Aspecte conceptuale privind riscul in organizatii     Abordarea riscurilor din perspectiva functiilor managementului     Managementul riscurilor si luarea deciziilor     Modelul simplificat al managementului riscurilor     Importanta riscurilor in luarea deciziei     Importanta managementului riscurilor in institutiile publice    
Mai mult decat atat, in cadrul acestui curs sunt detaliate si componentele cubului COSO ERM si modul lor de aplicare in practica.

MANAGEMENTUL RISCULUI, CONTROL INTERN SI GUVERNANTA COROPRATISTA – curs nivel mediu
Daca activati in cadrul unei institutii/organizatii publice atunci va sunt cunoscute prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind derularea activitatii de control intern in cadrul institutiei.
Controlul intern (CI) reprezinta una din principalele careacteristici ale guvernantei corporative. Sistemul de CI, managementul riscurilor si auditul intern formeaza sistemul de control inten/managerial, care are menirea sa identifice si sa defineasca problemele cu care se confrunta organizatia in atingerea obiectivelor sale.
Cursul are o durata de 48 de ore si atinge urmatoarele subiecte:
Aspecte conceptuale privind riscul in organizatii    
Abordarea riscurilor din perspectiva functiilor managementului    
Managementul riscurilor si luarea deciziilor    
Modelul simplificat al managementului riscurilor    
Importanta riscurilor in luarea deciziei    
Importanta managementului riscurilor in institutiile publice    
Sistemul de control intern    
Guvernanta corporativa (gc)    


CURS IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI - ISO 27001 - curs de specialitate
Cursul este special conceput pentru acele persoane care doresc sa proiecteze si sa implementeze un Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) conform cerintelor SR ISO/CEI 27001:2013.
Programul atinge aspecte specifice securitatii informatiei si prezinta intregul proces de documentare si implementare a SMSI in cadrul organizatiei.
Cu un caracter puternic caracter interactiv sunt oferite modele de bune practici, documente si studii de caz.
Daca va doriti imbunatatirea nivelului de competitivitate, a rentabilitatii, a circuitului financiar dar si a imaginii companiei dvs. pe piata va sfatuim sa implementati un sistem de management al securtitatii informatiei.
Cursul are o durata de 48 de ore si atinge urmatoarele subiecte:
Prezentarea cerintelor standardului SR ISO/CEI 27001:2013:
•    Legislatie si reglementari in domeniul securitatii informatiei
•    Standarde ale sistemelor de management
•    Familia de standarde ISO/IEC 270XX
•    Diagrama PDCA aplicata in sistemele de management al securitatii informatiei

Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI):
•    Traseul de implementare a SMSI pornind de la diagrama PDCA
•    Determinarea obiectivelor si domeniului securitatii informatiei din organizatie
•    Activitati pregatitoare proiectarii SMSI
•    Planificarea proiectarii si implementarii sistem de management al securtitatii informatiei
•    Analiza diagnostic a organizatiei
•    Definirea si limitele SMSI
•    Procedurile de sistem obligatorii conform SR ISO/CEI 27001:2013
•    Proceduri operationale recomandate (prezentare modele de documente)
•    Planul de continuitate a afacerii si de recuperare dupa dezastre si programul de testare a acestuia
Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI)
•    Managementul riscurilor (identificare, analiza, tratare, acceptare)
•    Metodologia de analiza a riscurilor
•    Declaratia de aplicabilitate
•    Auditul intern

 

Prin urmarea de cursuri de formare profesionala (seminarii, conferinte, etc) profesionistii se asigura ca urmaresc indeaproape literatura de specialitate dar si cutuma (practicile) in domeniu.
 

Avem 16 vizitatori și nici un membru online