Asociatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

 

Cursul Management financiar pentru manageri non-finantisti este conceput pentru a furniza participantilor competentele cheie pentru a intelege modalitatea practica prin care managerii (fara pregatire economico/financiara) pot lua deciziile manageriale privind utilizarea eficienta resurselor financiare pe care le au la dispozitie.

 

Tematica:

  • Scopul si obiectivele managementul financiar.

  • Importanta activitatilor de management financiar la nivelul managementului de nivel mediu si superior intr-o organizatie.

  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli anual al unei organizatii.

  • Estimarea costurilor proiectelor de investitii si a fluxurilor viitoare de numerar generate de investitiile realizate ca operatiuni de baza pentru dezvoltarea unei organizatii.

  • Analiza cost-beneficiu a unei investitii: perioada de recuperare, valoarea prezenta neta, pragul de rentabilitate al investitiei.

  • Analiza de risc a investitiei si utilizarea modelor financiare pentru luarea deciziilor financiare.

  • Instrumente financiare la dispozitia mangerilor fara pregatire economico-financiara: fluxul de numerar, bilantul contabil, contul de profit si pierderi.

  • Interpretarea informatiilor puse la dispozitie de instrumentele financiare.

  • Ratele financiare de profitabilitate, lichiditate, solvabilitate – interpretarea si utilizarea lor in luarea deciziilor financiare manageriale.

 

 

 

Mai multe detalii gasiti accesand link-ul: http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/98/Curs_Management_financiar_pentru_manageri_non-finantisti.html