Asociatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

 

Cursul Management financiar pentru manageri non-finantisti este conceput pentru a furniza participantilor competentele cheie pentru a intelege modalitatea practica prin care managerii (fara pregatire economico/financiara) pot lua deciziile manageriale privind utilizarea eficienta resurselor financiare pe care le au la dispozitie.

 

Tematica:

 • Scopul si obiectivele managementul financiar.

 • Importanta activitatilor de management financiar la nivelul managementului de nivel mediu si superior intr-o organizatie.

 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli anual al unei organizatii.

 • Estimarea costurilor proiectelor de investitii si a fluxurilor viitoare de numerar generate de investitiile realizate ca operatiuni de baza pentru dezvoltarea unei organizatii.

 • Analiza cost-beneficiu a unei investitii: perioada de recuperare, valoarea prezenta neta, pragul de rentabilitate al investitiei.

 • Analiza de risc a investitiei si utilizarea modelor financiare pentru luarea deciziilor financiare.

 • Instrumente financiare la dispozitia mangerilor fara pregatire economico-financiara: fluxul de numerar, bilantul contabil, contul de profit si pierderi.

 • Interpretarea informatiilor puse la dispozitie de instrumentele financiare.

 • Ratele financiare de profitabilitate, lichiditate, solvabilitate – interpretarea si utilizarea lor in luarea deciziilor financiare manageriale.

 

 

 

Mai multe detalii gasiti accesand link-ul: http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/98/Curs_Management_financiar_pentru_manageri_non-finantisti.html

 

Cursul practic "Implementarea si evaluarea SISTEMULUI DE CONTROL INTERN" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate.

 

Tematica:

CAPITOLUL I – Ce este controlul intern?

CAPITOLUL II – Procesul de control intern din organizatie

CAPITOLUL III – Controale pentru diminuarea riscurilor

CAPITOLUL IV – Semnalele fraudei. Controale anti-frauda

CAPITOLUL V – Stabilirea Sistemului de Control Intern

CAPITOLUL VI – Simularea desfasurarii unei misiuni de evaluare a controalelor interne.

 

Mai multe detalii gasiti accesand link-ul: http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/148/

Curs_Implementarea_si_evaluarea

_SISTEMULUI_de_CONTROL_INTERN.html

 

Concept multidimensional, flexibilitatea functionala desemneaza capacitatea firmelor de a raspunde rapid si eficient la schimbari si vizeaza organizarea firmei si politicile sale cu privire la gestiunea mainii de lucru, dar si organizarea timpului de lucru si aspecte salariale.

Cursul se adreseaza cu precadere managerilor de resurse umane, celor care isi desfasoara activitatea in departamentul de resurse umane dar si tuturor celor care doresc sa afle cum sa adapteze organizarea, productia, costurile si resursele umane la evolutiile economice rapide.

 

Obiective:

 • Intelegerea modelelor de flexibilitate functionala si aprecierea elementelor de progres oferite de acestea;

 • Proiectarea si implementarea unui model de fexibilitate functionala adaptat nevoilor organizatiei.

 

Tematica:

 • Modele de flexibilitate functionala;

 • Flexicuritatea in Romania (redimensionarea duratei de proba, eliminarea unor interdictii privind angajarea si concedierea personalului, modificarea prevederilor referitoare la CIM pe durata determinata, acordarea posibilitatii angajatorilor de a stabili obiective de performanta individuala si criterii de evaluare a salariatilor);

 • Flexibilitatea functionala;

 • Motivarea resursei umane in organizatii;

 • Cresterea graduli de adaptabilitate si de mobilitate a angajatilor;

 • Criterii de evaluare a performantelor;

 • Polivalenta profesionala.

 

Mai multe detalii gasiti accesand link-ul: http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/135/Curs_Flexibilitate_Functionala.html

 

 

Cursul Comunicare manageriala reprezinta o excelenta oportunitate pentru managerii sau directorii institutiilor de a imbunatati maniera de lucru a propriei echipe, prin punerea in practica a tehnicilor manageriale de baza cu privire la mesajele transmise, verbale si non-verbale.

Programul de formare atinge aspecte relevante desfasurarii activitatii in cadrul organizatiilor si institutiilor publice, iar intreaga desfasurare a acestuia a fost elaborata pe principiul acumularii de cunostinte plecand de la informatii cu caracter general - amintind de aspecte ale comunicarii ce pot fi aplicate in toate aspectele vietii de zi cu zi- ajungand la „Comunicarea organizationala” ce vizeaza informatii cu privire la modalitati si tipuri de comunicare existente in cadrul organizatiilor.

 

Mentionam ca acest curs are la baza aplicarea in practica a informatiilor teoretice, peste 60% din durata sa reprezentand jocuri de rol si studii de caz, cu unicul scop de a intelege mai bine CE si CUM trebuie aplicat.

 

 

Obiective:

Cursul este astfel structurat pentru a va aduce urmatoarele informatii importante:

 1. Aspecte ale comunicarii ce pot fi aplicate in viata de zi cu zi;

 2. Cresterea calitatii mesajelor transmise;

 3. Modalitati, tipuri si canale de comunicare existente in cadrul organizatiilor;

 4. Reguli pentru o comunicare eficienta / Metode si tehnici de imbunatatire a comunicarii (verbala, nonverbala si paraverbala), atat in plan personal cat si profesional;

 5. Bariere in comunicare;

 6. Modalitati de gestionare a conflictelor;

 7. Sedintele ca instrumente de comunicare

Mai multe detalii gasiti accesand link-ul: http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/119/Curs_Comunicare_manageriala.html

Mai multe articole...