Asociatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este format din cel puţin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 3 ani: Preşedintele Asociaţiei, Vice Preşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnnoite.

Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociaţia este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii principale:

  • aproba sau respinge noi membrii;
  • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei;
  • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
  • deleaga atributii si responsabilitati catre unul sau mai multe Comitete, fiecare fiind alcatuit din una sau mai multe persoane, care nu au calitatea de membri in Consiliul Director. Fiecare Comitet isi va tine evidenta activitatii desfasurate in vederea atingerii obiectivelor propuse si va raporta formal rezultatele catre Consiliul Director.
  • analizeaza si hotaraste asupra masurilor ce se impun, in cazul in care i se semnaleaza incalcari ale Statului, regulamentelor si procedurilor interioare, precum si a legislatiei in vigoare, de catre membrii Asociatiei; de asemenea, propune Adunarii Generale suspendarea sau excluderea membrilor;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Avem 18 vizitatori și nici un membru online