@Copyright Ascoiatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

CIF: 34000870, Nr.Reg.Com: Inreg. Reg. Spec. 06/ 20.01.2015, Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.49, Etaj 3, Ap. 7, Sector 1, Bucuresti

Cod Postal: 010455 | Tel: 0735 183 923 | Email: office@anpmr.ro

0735 183 923

Linkurile siteului 

Linkuri utile

Evenimente

Newsletter

 

ISO 38500 – Guvernanța IT a organizațiilor

Cursul ISO 38500 – Guvernanța IT a organizațiilor este organizat in parteneriat cu Top Quality Management si este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) pentru ocupatia Manager Imbunatatire Procese, cod COR 241946 conform standardului ocupational.

 

Obiectivul acestui standard internațional este de a furniza principii, definiții şi un model pentru organismele de guvernanță, care să fie utilizate la evaluarea, conducerea şi monitorizarea utilizării tehnologiei informației (IT) în organizațiile lor.

Standardul 38500 este un standard de nivel înalt, consultativ şi bazat pe principii. În plus faţă de furnizarea unei îndrumări generale asupra rolului organismului de guvernanță, el încurajează organizațiile să utilizeze standarde adecvate în susținerea propriei guvernanțe IT.

Cele mai multe organizații utilizează IT ca un instrument de bază al activităților economice. De asemenea, IT constituie un factor semnificativ al planurilor economice viitoare ale multor organizații.

Cheltuielile IT pot reprezenta o parte însemnată a cheltuielilor financiare şi a celor cu resursele umane ale organizației. Totuși, deseori, o recuperare a investiției nu este obținută integral, iar efectele adverse pot fi semnificative în cadrul organizației.

Motivele principale ale acestor rezultate negative sunt accentele puse pe aspectele tehnice, financiare şi de planificare a activităților IT, în detrimentul accentului pe utilizarea IT în contextul întregii activități economice. ISO 38500 furnizează principii, definiții şi un model pentru buna guvernanță IT, care să vină în sprijinul persoanelor aflate la cel mai înalt nivel al organizațiilor în scopul înțelegerii și îndeplinirii obligațiilor lor legale, de reglementare și etice privind utilizarea IT în cadrul organizațiilor lor.

Cursanții vor avea ocazia să înțeleagă în detaliu esența standardului ISO 38500, să acumuleze cunoștințele necesare pentru a-l aplica cu rezultate bune, eventual să devină și Auditori ai guvernanței organizației.

 

Grup țintă (Cui se adresează programul?):

Beneficiarii direcți sunt:

- Conducătorii de unități economice

- Managerii de proiect

- Managerii de risc

- Managerii departamentali

- Managerii calității

- Analiștii și evaluatorii economici

- Auditorii

Mai pot fi incluși:

- Analiștii de sistem

- Profesorii/Instructorii și studenții profilelor adecvate

- Informaticienii

- Planificatorii

- Persoanele care doresc să înțeleagă un mod de gândire conform cu standardul ISO 20000.

 

Tematica pe scurt a cursului:

 

Introducere in guvernanta IT:

- Introducere si o scurta istorie a guvernantei corporative a IT;

- Prezentare generala a principiilor fundamentale ale guvernantei corporative a IT;

- Model de guvernanta pentru guvernanța corporativa a IT;

- Atribuirea rolurilor si responsabilitatilor;

- Stabilirea echipei de implementare a proceselor de guvernanta a IT;

- Diferenta dintre guvernare si management.

 

Strategie:

- Alinierea strategica a obiectivelor de IT cu obiectivele organizatiei;

- Satisfacerea nevoilor partilor interesate prin realizarea beneficiilor, optimizarea riscurilor si optimizarea resurselor;

- Elaborarea strategiei de IT inclusa strategia de afaceri.

 

Achiziție:

- Echilibrarea oportunitatilor, a costurilor si a riscurilor;

- Clasificarea investitiilor in IT;

- Gestionarea investitiilor;

- Calculul beneficiilor folosind tehnici de cost-beneficiu;

- Elaborarea si implementarea strategiilor de optimizare a costurilor.

 

Managementul performantei și al riscurilor:

- Implementarea sistemului de management al serviciilor IT;

- Imbunatatirea continua a proceselor;

- Interoperabilitatea diferitelor sisteme de management implementate in organizatie;

- Gestionarea riscurilor: identificarea, analiza si tratarea riscului;

- Implementarea sistemului de management al continuitatii afacerilor (importanta si beneficii).

Managementul resurselor, conformitatea si comportamentul uman:

- Stabilirea unui management eficient al resurselor umane;

- Elaborarea si implementarea strategiilor de resurse umane;

- Managementul contractelor si gestionarea activelor;

- Gestionarea si guvernarea datelor si informatiilor;

- Inregistrarea si monitorizarea utilizarii si disponibilitatii resurselor IT;

- Practici de externalizare a serviciilor IT;

- Masurarea performantei prestarii serviciilor in domeniul IT;

- Conformitatea cu cerintele legale si reglementate;

- Guvernarea comportamentului uman si gestionarea schimbarilor organizationale si culturale.

 

 

Obiectivele cursului:

La finalizarea cursului, cursanții vor căpăta deprinderi și noțiuni noi privind tehnicile de aplicare a standardului ISO 38500 și vor putea contribui la aplicarea standardului ISO 38500 în organizație

 

Structura cursului:

Cursurile se desfasoara pe platforma online, 3 zile pe parcursul a 7 ore/zi.

 

Puteti urma cursul ISO 38500 in sistem online in una din urmatoarele sesiuni: 

 

 

Pret: 700 LEI/persoana. Pentru membrii afiliati ANPMR se aplica o reducere de 20%.  

 

 

Participantii la curs care care doresc obtinerea certificatului recunoscut de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) pentru meseria Manager Imbunatatire Procese cod COR 241946, pot participa la examinarea organizata de partenerul nostru Top Quality Management, furnizor autorizat de programe de formare profesionala a adultilor.

 

Taxa de examinare pentru examinare si obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale este de 100 LEI.

 

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click pe butonul Descarca) la adresa: office@anpmr.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al ANPMR.

 

 

ANPMR isi rezerva dreptul de a modifica data de incepere a cursului.