@Copyright Ascoiatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

CIF: 34000870, Nr.Reg.Com: Inreg. Reg. Spec. 06/ 20.01.2015, Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.49, Etaj 3, Ap. 7, Sector 1, Bucuresti

Cod Postal: 010455 | Tel: 0735 183 923 | Email: office@anpmr.ro

0735 183 923

Linkurile siteului 

Linkuri utile

Evenimente

Newsletter

 

Categorii

Membri titulari

 

a)    Membrii titulari sunt persoanele fizice care adera la statutul Asociatiei si exercita o activitate de natura sa promoveze interesele Asociatiei si sa sprijine in mod permanent activitatile acesteia. Membrii titulari trebuie sa detina studii superioare, o experienta de minimum 4 ani in domeniul managementului in orice domeniu si sa dovedeasca absolvirea unui curs postuniversitar in managementul riscului cu o durata de cel putin 24 ore. Membrii titulari sunt admisi, in urma completarii unei cereri de adeziune si a portofoliului de activitati in asociatie, de catre Consiliul Director al Asociatiei.

b)    Numarul de membri titulari este de maximum 12.

c)    Fiecare membru titular detine un vot in cadrul Adunarii Generale.

d)    Membrii titulari au urmatoarele drepturi:

-    sa participe la luarea hotararilor care privesc activitatea Asociatiei in Adunarea Generala;

-    sa aleaga organele de conducere si sa fie alesi in acestea;

-    sa participe activ la activitatile Asociatiei;

-    sa recomande primirea de noi membri titulari, acreditati si simpatizanti;

-    sa participe la manifestarile organizate de Asociatie;

-    sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;

-    sa beneficieze de toate conditiile oferite de Asociatie pentru informare si pregatire profesionala in cazul membrilor titulari.

e)    Membrii titulari au urmatoarele obligatii:

-    sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actioneze in conformitate cu scopul acesteia;

-    sa participe la organizarea si desfasurarea activitatilor Asociatiei inclusiv prin prestarea a cel putin 20 ore de voluntariat in fiecare luna;

-    sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei;

-    sa participe anual la cel putin 24 ore de pregatire profesionala in domeniul riscului in cadrul Asociatiei;

-    sa pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei;

-    sa plateasca la termen taxa de inscriere in asociatie ca membru titular, precum si cotizatia anuala a membrilor titulari, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

f)    Retragerea din Asociatie ca membru titular se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de Consiliul Director.

g)    Un membru titular este exclus cand:

-    savarseste abateri care contravin statutului;

-    nu participa la actiunile organizate de Asociatie;

-    nu plateste cotizatia timp de un an;

-    nu efectueaza numarul de ore de voluntariat;

-    aduce prejudicii imaginii Asociatiei;

-    nu respecta deciziile Presedintelui si ale Consiliului Director, precum si hotararile Adunarii Generale a Asociatiei sau prevederile altor documente oficiale ale Asociatiei.

h)    Excluderea unui membru titular se face prin decizia Consiliului Director prin votul afirmativ al ¾ din Directori, pentru nerespectarea prezentului Statut si a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natura a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea in prealabil a persoanei in cauza.

i)    Calitatea de membru titular se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

-    decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;

-    excluderea prin decizia Consiliului Director;

-    retragerea la cerere, in scris, prin comunicarea catre Consiliul Director;

-    dizolvarea Asociatiei.

 

Membri asociati

 

a)    Membrii asociati sunt persoanele fizice care adera la statutul Asociatiei si exercita o activitate de natura sa promoveze interesele Asociatiei. Membrii asociati trebuie sa detina o experienta de minimum 3 ani de munca in orice domeniu si sa dovedeasca absolvirea unui curs de specializare sau perfectionare in management in orice domeniu cu o durata de cel putin 24 ore. Membrii asociati sunt admisi, in urma completarii unei cereri de adeziune, de catre Consiliul Director al Asociatiei.

b)    Numarul de membri asociati este nelimitat.

c)    Membrii asociati au urmatoarele drepturi:

-    sa participe la luarea hotararilor care privesc activitatea Asociatiei in Adunarea Generala;

-    sa sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;

-    sa fie informati in ceea ce priveste activitatea Asociatiei;

-    sa recomande primirea de noi membri asociati si simpatizanti;

-    sa participe la manifestarile organizate de Asociatie;

-    sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;

-    sa beneficieze de toate conditiile oferite de Asociatie pentru informare si pregatire profesionala pentru membrii asociati.

d)    Membrii asociati au urmatoarele obligatii:

-    sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actioneze in conformitate cu scopul acesteia;

-    sa sprijine Asociatia in organizarea si desfasurarea actiunilor sale;

-    sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei;

-    sa participe la lucrarile si activitatile Asociatiei atunci cand sunt solicitati de catre organele de conducere ale acesteia si sa pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei;

-    sa participe anual la cel putin 18 ore de pregatire profesionala in domeniul riscului in cadrul Asociatiei;

-    sa plateasca la termen taxa de inscriere in Asociatie ca membru asociat, precum si cotizatia anuala a membrilor asociati, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

e)    Retragerea din Asociatie ca membru asociat se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de Consiliul Director.

f)    Un membru asociat este exclus cand:

-    savarseste abateri care contravin statutului;

-    nu participa la actiunile organizate in care a fost nominalizat;

-    nu plateste cotizatia timp de un an;

-    aduce prejudicii grave imaginii Asociatiei;

-    nu respecta deciziile Presedintelui si ale Consiliului Director, precum si hotararile Adunarii Generale a Asociatiei sau prevederile altor documente oficiale ale Asociatiei.

g)    Excluderea unui membru asociat se face prin votul afirmativ a doua treimi din membrii Consiliului Director, pentru nerespectarea prezentului Statut si a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natura a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea in prealabil a persoanei in cauza.

h)    Calitatea de membru asociat se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

-    decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;

-    excludere prin decizia Consiliului Director;

-    retragerea la cerere, in scris, prin comunicarea catre Consiliul Director;

-    dizolvarea Asociatiei.

 

Membri simpatizanti

 

a)    Membrii simpatizanti sunt persoanele fizice sau juridice, din Romania sau strainatate, care nu indeplinesc conditiile de a deveni membrii titulari sau asociati dar care prin activitatea desfasurata nu impieteaza asupra imaginii sau reputatiei Asociatiei si care accepta drepturile si obligatiile din prezentul statut. Membrii simpatizanti sunt admisi, in urma completarii unei cereri de adeziune, de catre Consiliul Director.

b)    Numarul de membrii simpatizanti este nelimitat.

c)    Niciun membru simpatizant nu are drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

d)    Membrii simpatizanti au urmatoarele drepturi:

-    sa participe la sedintele Adunarii Generale, cu rol strict consultativ;

-    sa fie informati in ceea ce priveste activitatile cele mai importante ale Asociatiei;

-    sa recomande primirea de noi membri simpatizanti;

-    sa participe la manifestarile organizate de Asociatie;

-    sa se adreseze cu cereri, propuneri si reclamatii la orice nivel al conducerii Asociatiei;

-    sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;

-    sa beneficieze de toate avantajele care le sunt aduse la cunostinta in documentele primite in momentul inscrierii in Asociatie ca membru simpatizant.

e)    Membrii simpatizanti au urmatoarele obligatii:

-    sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actioneze in conformitate cu scopul acesteia;

-    sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei;

-    sa participe la lucrarile si activitatile Asociatiei atunci cand sunt solicitati de catre organele de conducere ale acesteia si sa pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei;

-    sa plateasca la termen taxa de inscriere in asociatie ca membru simpatizant, precum si cotizatia anuala a membrilor simpatizanti, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

f)    Retragerea din Asociatie ca membru simpatizant se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de Consiliul Director.

g)    Un membru simpatizant este exclus cand:

-    savarseste abateri care contravin statutului;

-    nu plateste cotizatia timp de un an;

-    aduce prejudicii grave imaginii Asociatiei;

-    nu respecta deciziile Presedintelui si ale Consiliului Director, precum si hotararile Adunarii Generale a Asociatiei sau prevederile altor documente oficiale ale Asociatiei.

h)    Excluderea unui membru simpatizant se face prin decizia Consiliului Director prin votul afirmativ a doua treimi din membrii Consiliului Director, pentru nerespectarea prezentului Statut si a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natura a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea in prealabil a persoanei in cauza sau a a reprezentantului legal al organizatiei in cauza.

i)    Calitatea de membru simpatizant se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

-    decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;

-    excluderea prin decizia Consiliului Director;

-    retragerea la cerere, in scris, prin comunicarea catre Consiliul Director;

-    dizolvarea Asociatiei.

 

Membrii onorifici   

 

Care dobandesc aceasta calitate la propunerea Consiliului Director si cu acordul Adunarii Generale, in urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei. Membrii onorifici nu au drept de vot in Adunarea Generala.

 

Membri afiliati

 

a)    Membrii afiliati sunt persoanele juridice din Romania sau strainatate: companie, asociatie, institutie de invatamant sau agentie guvernamentala care prin activitatea desfasurata nu impieteaza asupra imaginii sau reputatiei Asociatiei si care accepta drepturile si obligatiile din prezentul statut. Membrii afiliati sunt admisi, in urma completarii unei cereri de adeziune, de catre Consiliul Director.

b)    Numarul de membri afiliati este nelimitat.

c)    Niciun membru afiliat nu are drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

d)    Membrii afiliati au urmatoarele drepturi:

-    sa fie informati in ceea ce priveste activitatile cele mai importante ale Asociatiei;

-    sa participe la manifestarile organizate de Asociatie;

-    sa se adreseze cu cereri, propuneri la orice nivel al conducerii Asociatiei;

-    sa aiba acces la publicatiile de care dispune Asociatia;

-    sa beneficieze de toate avantajele care le sunt aduse la cunostinta in documentele primite in momentul inscrierii in Asociatie ca membru afiliat.

e)    Membrii afiliati au urmatoarele obligatii:

-    sa respecte prevederile statutului Asociatiei si sa actioneze in conformitate cu scopul acesteia;

-    sa contribuie la cresterea prestigiului general al Asociatiei;

-    sa participe la lucrarile si activitatile Asociatiei atunci cand sunt solicitati de catre organele de conducere ale acesteia si sa pastreze secretul asupra activitatilor si deciziilor din cadrul Asociatiei;

-    sa plateasca la termen taxa de inscriere in asociatie ca membru afiliat, precum si cotizatia anuala a membrilor afiliati, sub sanctiunea suspendarii de plin drept.

f)    Retragerea din Asociatie ca membru afiliat se face pe baza de cerere scrisa, aprobata de Consiliul Director.

g)    Un membru afiliat este exclus cand:

-    savarseste abateri care contravin statutului;

-    nu plateste cotizatia timp de un an;

-    aduce prejudicii grave imaginii Asociatiei;

-    nu respecta deciziile Presedintelui si ale Consiliului Director, precum si hotararile Adunarii Generale a Asociatiei sau prevederile altor documente oficiale ale Asociatiei.

h)    Excluderea unui membru afiliat se face prin decizia Consiliului Director prin votul afirmativ a doua treimi din membrii Consiliului Director, pentru nerespectarea prezentului Statut sau pentru orice alt motiv de natura a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea in prealabil a reprezentantului legal al organizatiei in cauza.

i)    Calitatea de membru afiliat se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

-    excluderea prin decizia Consiliului Director;

-    retragerea la cerere, in scris, prin comunicarea catre Consiliul Director;

-    dizolvarea Asociatiei

 

Membrii Asociatiei, precum si persoanele fizice in calitate de salariat al Asociatiei, nu pot fi membrii ai altei asociatii profesionale care are scopuri si obiective similare in Romania.