@Copyright Ascoiatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

CIF: 34000870, Nr.Reg.Com: Inreg. Reg. Spec. 06/ 20.01.2015, Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.49, Etaj 3, Ap. 7, Sector 1, Bucuresti

Cod Postal: 010455 | Tel: 0735 183 923 | Email: office@anpmr.ro

0735 183 923

Linkurile siteului 

Linkuri utile

Evenimente

Newsletter

 

Consultanta

Membrii  ASOCIATIEI NATIONALE A PROFESIONISTILOR IN MANAGEMENTUL RISCURILOR DIN ROMANIA formeaza o echipa eterogena, cu aptitudini si competente in diferite zone de actiune ale riscurilor (in domeniul managerial, al protectiei mediului, al sistemelor de management al calitatii, al securitatii informationale, al managementului de proiecte, etc).

 

Toate procesele de consultanta dezvoltate de catre echipele de specialisti din cadrul ASOCIATIEI NATIONALE A PROFESIONISTILOR IN MANAGEMENTUL RISCURILOR DIN ROMANIA au urmatoarele etape:

 

1.    Analiza diagnostic a situatiei organizationale (analiza efectuata la nivelul departamentului in care se doreste investigarea). Aceasta urmareste identificarea tuturor aspectelor importante cu scopul evidentierii punctelor tari si punctelor slabe ale activitatii rezultand astfel eventualele puncte nevralgice ale departamentului.

2.    Identificarea si analizarea riscurilor – pe baza informatiilor rezultate in cadrul analizei diagnostic se vor identifica riscurile la care este supusa organizatia in functie de specificul activitatii departamentului vizat si se face o analiza a acestora folosind diverse instrumente de analiza (matricea de gestionare a riscurilor, analiza Monte Carlo)

3.    Dezvoltarea Planului de actiuni / Strategii de raspuns la risc – in aceasta etapa sunt formulate recomandari cu caracter corectiv, in vederea eliminarii riscului (in masura in care este posibila o astfel de reactie) sau diminuarii pe cat posibil a efectelor riscului asupra departamentului;

4.    Aducerea la cunostinta Top managementului a Planului de actiuni si efectuarea eventualelor modificari – pentru a putea fi implementat cu succes, Planul de actiuni trebuie sa fie sustinut si din punct de vedere formal, conferindu-i astfel autoritate in raport cu schimbarile ce trebuie introduse. In plus, in aceasta etapa pot fi introduse modificari/completari astfel incat abordarea sa fie una sistemica si completa;

5.    Implementarea Planului de actiuni in vederea atingerii noilor obiective precum si indepartarea (in totalitate sau in parte) a riscurilor sau diminuarea efectelor acestora asupra activitatilor desfasurate de catre organizatie;

6.    Evaluarea ex-post a impactului masurilor adoptate asupra departamentului/organizatiei. Aceasta evaluare reprezinta un demers sistematic de a obtine si clasifica informatii multiple cu privire la: adecvarea intre actiunile efectuate si obiectivele stabilite, starea de fapt a lucrurilor cu privire la dezvoltarea urmarita si impactul actiunilor intreprinse in vederea indepartarii riscurilor (sau diminuarii efectelor acestora) asupra organizatiei.

 

ASOCIATIA NATIONALA A PROFESIONISTILOR IN MANAGEMENTUL RISCURILOR DIN ROMANIA poate oferi consultanta in urmatoarele domenii:

 

1.    MANAGEMENTUL RISCURILOR ORGANIZATIONALE

Specialistii ASOCIATIEI NATIONALE A PROFESIONISTILOR IN MANAGEMENTUL RISCURILOR DIN ROMANIA pot oferi consultanta privind Managementul riscurilor specifica obiectivelor organizatiei Dumneavoastra.

Traind intr-o societate dinamica, dezvoltarea si implementarea unui cadrului organizational care sa faciliteze integrarea procesului de Management al riscului in toate procesele organizatiei (de management/conducere, de strategie si de planificare, etc.) trebuie sa reprezinte un obiectiv continuu al managementului de la nivel inalt.

Abordarea tuturor proceselor organizationale din perspectiva Managementului riscului implica efecte reale asupra:

1.    Identificarii oportunitatilor si amenintarilor organizatiei;

2.    Imbunatatirea cadrului decizional;

3.    Cresterea eficientei si a eficacitatii organizationale;

4.    Dezvoltarea unei atitudini proactive cu privire la potentialele riscuri si efectele/impactul acestora asupra organizatiei al carei rezultat va fi minimizarea pierderilor;

5.    Cresterea calitatii serviciilor/produselor;

Prin implementarea standardului international ISO 31100/2010 ne putem asigura de faptul integram principiile Managementului riscului in toate procesele organizationale, gestionand astfel incertitudinea. Acest sistem de management ofera o perspectiva ampla, recomandarile sale putand fi aplicate in toate departamentele (de resurse umane, de productie, etc.) si la diferite niveluri de management.

 

2.    MANAGEMENTUL RISCURILOR INSTITUTIILOR PUBLICE

Importanta aplicarii procesului de Management al riscurilor  in sectorul public este foarte mare, privita din perspectiva obiectivelor institutiilor publice. Cand subiectul discutiei il reprezinta satisfacerea nevoii cetatenilor, responsabilitatea si complexitatea activitatilor derulate creste, astfel incat aparitia unui risc ar destabiliza mediul intern, dar si extern al entitatii.

O analiza periodica a riscurilor din sfera de activitatea a unei entitati, formarea unui plan si a unor metode de prevenire si redresare a riscului, dar si delegarea responsabilitatii aplicarii metodelor sunt conditii necesare pentru ca mediul sa fie favorabil controlului. De asemenea, toate aceste activitati sunt incluse si implementate prin managementul riscurilor.

 

 

3.    MANAGEMENTUL RISCURILOR PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Specialistii nostri va pot oferi consultanta de specialitate privind performanta de mediu: evaluarea PMe prin prisma constrangerilor de neconformare; indicatori de performanta si indicatori relevanti (KPI); evaluarea conformarii - proces dinamic, bazat pe evolutia KPI.

De asemenea, un astfel de domeniu trebuie sa aiba in vedere impactul activitatii organizatiei asupra mediului: riscuri de mediu versus oportunitati (abordare tip SWOT), aspecte de mediu pe care organizatia le identifica si/sau le poate influenta.

In ceea ce priveste obligatiile de conformare cu cerintele legale si alte cerinte ale partilor interesate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

•    identificarea acelor norme legislative aplicabile; analiza relevantei si/sau a nivelului de aplicabilitate in organizatie (integral, partial, informativ)

•    managementul obligatiilor de conformare la cerintele de mediu si conexe;

•    registrul riscurilor de mediu; analiza de risc si decizia managementului de top privind gestionarea riscurilor identificate;  

•    diminuare, mentinere sub control, transfer/ partajare, asumare, risc rezidual.

 

Bunele practici in acest domeniu au demonstrat existenta a doua abordari privind riscurile de mediu:

•    risc de mediu in contextul unui Sistem de Management al Mediului: abordare voluntara dar necesara;

•     risc de mediu in contextul obligatiilor legislative: managementul autorizatiilor de mediu , respectarea/nerespectarea obligatiilor legale de mediu determina nivelul riscului de control.

Expertii Asociatiei va pot oferi informatii pretioase despre cum sa armonizati cele doua abordari, astfel incat sa obtineti un impact maxim asupra derularii in conditii optime a activitatii dvs.

 

 

4.    MANAGEMENTUL RISCURILOR PRIVIND SECURITATEA INFORMATIONALA / ASISTENTA TEHNICA PRIVIND IMPLEMENTAREA ISO 27001

Echipa Asociatiei este competenta in a oferi consultanta privind proiectarea si implementarea un Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) conform cerintelor SR ISO/CEI 27001:2018.

Procesul de consultanta va aborda elemente specifice securitatii informatiei, urmarindu-se intregul proces de documentare si implementare a SMSI in cadrul organizatiei.

In urma implementarii unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) organizatia poate identifica urmatoarele beneficii:

1.    Crearea unei metode optime de solutionare a problemelor de securitate a informatiilor;

2.    Cresterea increderii partenerilor si clientilor organizatiei;

3.    Reducerea sistematica a riscurilor pierderilor financiare cauzate de eventualele scurgeri de informatie

4.    Dezvoltarea celor mai bune practici in vederea consolidarii continuitatii afacerii.

 

5.    MANAGEMENTUL RISCURILOR IN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Consultanta oferita persoanelor care se ocupa de implementarea si gestionarea sistemelor de management al calitatii in organizatiile de orice tip si marime.

Odata cu aparitia versiunii 2015 a standardului international ISO 9001, a fost introdus, ca element de relativa noutate, fiind formulat in mod explicit fata de versiunile anterioare ale standardului, conceptul de “gandire pe baza de risc”, concept care sta la baza unei planificari mai realiste si mai judicioase a proceselor sistemului de management al calitatii, cu consecinte favorabile asupra eficacitatii si eficientei acestora.

In cadrul planificarii sistemului de management al calitatii, actiunile de tratare a riscurilor si oportunitatilor sunt un punct principal si esential pentru identificarea unor actiuni preventive optime si adecvate cu nevoile si capabilitatea organizatiei.

In cadrul sedintelor de consultanta oferite cei interesati pot gasi sprijinul si informatiile necesare pentru a putea aborda mai usor trecerea la standardul ISO 9001:2015 sau a putea implementa un sistem de management in conformitate cu acest standard, cu certe consecinte benefice pentru organizatia care lucreaza intr-un astfel de sistem:

-    procese de management imbunatatite;

-    o utilizare mai judicioasa a resurselor organizatiei;

-    formarea si consolidarea unei culturi organizationale proactive, bazata pe actiuni de tip preventiv si nu reactiv;

-    sesizarea si exploatarea la timp a oportunitatilor si, de asemenea, contracararea sau minimalizarea, in timp util, a unor efecte nedorite, generate de riscurile inerente la care sunt expuse procesele din cadrul organizatiei;

-    flexibilitate crescuta in “miscarea” pe piata, in mediul concurential in care activeaza organizatia;

-    cresterea increderii si nivelului de satisfactie al clientilor organizatiei capabila sa isi gestioneze riscurile si oportunitatile astfel incat, cu acelasi nivel de costuri, sa realizeze produse sau servicii cu performante imbunatatite.

 

Procesul de consultanta va va ajuta sa gasiti raspuns la intrebarile legate de:

-    terminologia si conceptele caracteristicii managementului riscului;

-    modul de abordare a activitatilor de analiza si evaluare a riscurilor, cu particularizare la riscurile de  neindeplinire a obiectivelor proceselor intr-un sistem de management al calitatii;

-    referentiale si metode oficiale pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor;

-    modul de elaborare a unei proceduri de tratare a riscurilor si oportunitatilor si exemple de astfel de proceduri adaptate organizatiilor de diferite marimi si din diverse domenii de activitate.

 

6.    MANAGEMENTUL RISCURILOR IN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI

Acest tip de consultanta se adreseaza persoanelor care se ocupa de implementarea si gestionarea sistemelor de management al sigurantei alimentului in organizatiile care fac parte din lantul alimentar, sau persoane care activeaza in organizatii care nu au implementat sistem de management al sigurantei alimentului, dar trebuie sa raspunda si sa asigure conformarea cu cerintele legale si de reglementare ale domeniului alimentar.

Pentru orice astfel de organizatie, problemele legate de asigurarea sigurantei alimentului, pe oricare veriga a acestui lant (producator de materii prime, procesator de produs finit sau de materiale si produse care vin in contact cu alimentul, transportator sau distribuitor al acestor tipuri de produse) sunt aceleasi si ele nu pot fi tinute sub control  decat in situatia in care organizatia identifica corect si complet pericolele pentru siguranta alimentului care apar in procesele sale si evalueaza si trataeza riscurile care pot fi generate de aceste pericole.

Pentru a pune pe piata numai produse sigure, legislatia europeana si nationala impune tuturor organizatiilor din domeniul alimentar sau din domenii conexe (ex.: materiale care vin in contact cu produsul alimentar) sa implementeze metoda HACCP. In cadrul acestei metode, unul din pasii pe care trebuie sa-i parcurga organizatia este cel al analizei pericolelor, cu scopul determinarii punctelor critice de control, adica a acelor etape ale procesului tehnologic in care, pentru evitarea aparitiei unui risc pentru siguranta alimentului, trebuie intreprinse anumite masuri de eliminare, reducere sau tinere sub control a acelui pericol.

Participantii la activitatile de consultanta sau cursuri/ seminarii cu tematica din domeniul managementului riscului in organizatiile din lantul alimentar pot sa-si clarifice problemele legate de:

•    cauzele si aparitia pericolelor pentru siguranta alimentului;

•    modul in care aceste pericole pot fi analizate si evaluate, cu scopul final al stabilirii unor masuri care sa elimine posibilitatea transformarii pericolelor in riscuri pentru sanatatea sau chiar viata consumatorilor de produse alimentare;

•    metode de evaluare, utilizand grile de evaluare pentru determinarea clasei de risc;

•    modalitatile de gestionare a pericolelor, in functie de incadrarea in clasa de risc rezultata din aplicarea grilei de evaluare;

•    aplicarea metodei pe cazuri particulare, adecvate tipului si domeniului de activitate al organizatiei.

 

 

Nu gasiti ce cautati sau nu stiti ce tip de consultanta ar fi necesara pentru organizatia Dumneavoastra?

Contactati-ne in vederea dezvoltarii unei oferte personalizate, bazata pe nevoile specifice ale organizatiei Dumneavoastra.