@Copyright Ascoiatia Nationala a Profesionistilor in Managementul Riscurilor din Romania

CIF: 34000870, Nr.Reg.Com: Inreg. Reg. Spec. 06/ 20.01.2015, Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.49, Etaj 3, Ap. 7, Sector 1, Bucuresti

Cod Postal: 010455 | Tel: 0735 183 923 | Email: office@anpmr.ro

0735 183 923

Linkurile siteului 

Linkuri utile

Evenimente

Newsletter

 

Consiuliul Director 

Consiliul Director reprezinta organul executiv al Asociatiei si este format din cel putin 3 si cel mult 7 membri, alesi de Adunarea Generala ordinara pentru un mandat de 3 ani: Presedintele Asociatiei, Vice Presedinte, membri. Mandatele lor pot fi reinnnoite.

 

Consiliul Director executa hotararile Adunarii Generale, autorizeaza operatiunile financiare si incheierea contractelor in care Asociatia este parte contractanta si indeplineste si urmatoarele atributii principale:

 

- aproba sau respinge noi membrii;

- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara, proiectul programelor Asociatiei;

- incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

- deleaga atributii si responsabilitati catre unul sau mai multe Comitete, fiecare fiind alcatuit din una sau mai multe persoane, care nu au calitatea de membri in Consiliul Director. Fiecare Comitet isi va tine evidenta activitatii desfasurate in vederea atingerii obiectivelor propuse si va raporta formal rezultatele catre Consiliul Director.

- analizeaza si hotaraste asupra masurilor ce se impun, in cazul in care i se semnaleaza incalcari ale Statului, regulamentelor si procedurilor interioare, precum si a legislatiei in vigoare, de catre membrii Asociatiei; de asemenea, propune Adunarii Generale suspendarea sau excluderea membrilor;

- indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.